Co ubezpieczamy

Polisy komunikacyjne w zakresie odpowiedzialnośći cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisy majatkowe w zakresie ubezpieczenia domów i mieszkań od zdarzeń losowych.
Polisy dla firm w zakresie ubezpieczenia mienia i wyposarzenia od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji oraz odpowiedzialności cywilnej.
Polisy od nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych, ubezpieczenia na czas podrózy.